MAPILab

Microsoft SharePoint için Temel Yazılım Çözümleri

MAPILab, Microsoft SharePoint Şirket İçi ve Çevrimiçi için çok çeşitli yazılım çözümleri sunuyor.

Önde gelen ürünleri: SharePoint için HarePoint Analytics, SharePoint için HarePoint İş Akışı Uzantıları ve SharePoint için HarePoint HelpDesk. Ayrıca SharePoint yönetimi için bir dizi web bölümü de sağlanıyor.