BT Süreç Dokümantasyonu

Forsist Teknoloji, bu hizmet kapsamında, Bilgi Teknolojileri departmanı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin süreçleri dokümante ederek tüm Bilgi Teknolojileri süreçlerinin yazılı hale getirilmesini sağlar ve iç denetim birimlerince düzenli olarak yapılması gereken kontrollerin listelenmesi için bir kontrol tablosu oluşturur.

Bu hizmetin size getirisi nedir ?

  • BT süreçlerinin yazılı hale getirilmesi
  • Gerçekleştirilen iç denetimlerde kontrol edilmesi gereken noktaların net olarak belirlenmesi.
  • Regülasyona tabi şirketlerin, dış denetimler esnasında doğru şekilde hazırlanmış dokümantasyona sahip olması.