BT İç Denetim Desteği

Forsist Teknoloji, Bilgi Teknolojileri departmanının denetlenmesinin zorlukları ve bu alanda denetim yapabilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip denetim personelinin oldukça kısıtlı sayıda olması nedeniyle, üst yönetim tarafından sürekli tereddütle bakılan Bilgi Teknolojileri departmanı denetim sonucu raporlarının gerçeğe en yakın şekilde hazırlanabilmesi konusunda destek sağlamaktadır.
Bu hizmet kapsamında, faaliyet gösterilen sektörün gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış belirli sayıdaki kontrol maddesi ayrı ayrı incelenir. Düzgün işleyen noktalar, aksayan noktalar, aksama nedenleri belirlenerek, iyileştirilmesi için gerekenler listelenir ve iç denetim departmanına, yönetime ve teknik birimlere sunulmak üzere farklı detaylarda raporlar hazırlanır.

Bu hizmetin size getirisi nedir ?

  • İç denetim uzmanlarının Bilgi Teknolojileri konusundaki tüm teknik detaylara yeteri kadar hakim olamaması nedeniyle gözden kaçabilecek denetim noktalarının önlenmesi
  • Hazırlanan raporların daha gerçekçi olması ve yatırımlara ışık tutabilecek seviyeye yükseltilmesi
  • BT departmanı ile iç denetim departmanı arasındaki çatışmanın önlenmesi
  • Önemli derecede zaman ve maliyet tasarrufu